demo

Vyrábíme přesné dílce a montážní sestavy pro elektronovou mikroskopii, vakuovou techniku a další.

Společnost je vybavena jak pro konvenční, tak pro CNC obrábění, provádění tepelných a povrchových úprav, testování, montáže mechanické, elektrické a montáže s vysokou náročností na čistotu.

Úzká spolupráce v rámci dodavatelského řetězce zvyšuje výrobní potenciál DI industrial a zároveň umožňuje optimalizaci technologií a kapacit. Díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům obsahuje škála služeb možnost návrhu technologických nebo konstrukčních řešení.

Na prvním místě je v DI industrial kvalita a to jak dodávaných produktů, tak procesů. K dosažení stability jakosti a zvyšování výkonnosti firemních procesů byla v roce 2010 společnost certifikována dle normy ISO 9001:2015. Snižování nákladů a zefektivňování výroby jsou hlavními zdroji konkurenceschopnosti společnosti DI industrial.

Hledej